white igm test stock 13485 assay specimen sa rs c0v